IDS Energy Piping s.r.o.

Od powstania zorientowana jest głównie na działalność inżynieryjną, inwestycyjną, kompleksowy montaż, naprawy, rekonstrukcje i dostawy w zakresie energetyki przemysłowej oraz przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Oprócz działalności montażowej spółka orientuje się na produkcję urządzeń energetycznych w oparciu o ciśnieniowe i nieciśnieniowe części kotłów, konstrukcje ze stali oraz specjalne urządzenia technologiczne dla różnych gałęzi przemysłu. Spółka stale dysponuje pracownikami wszystkich niezbędnych kierunków o wysokim doświadczeniu w pracach w kraju i zagranicą. Swoją działalność prowadzi także za granicą.