Profil spoločnosti

Vážení obchodní priatelia,

Dovoľte mi, aby som Vám v stručnosti predstavil našu spoločnosť IDS ENERGY PIPING, s. r. o., pre ktorú od jej vzniku hlavným cieľom bolo a zostáva poskytnúť zákazníkom doma aj v zahraničí, také služby, ktoré vedú k spokojnosti zákazníka s kvalitou poskytovaných dodávok a vedú k splneniu termínov, stanovených objednávateľom.

Spoločnosť IDS ENERGY PIPING, s. r. o., vznikla v roku 2008 ako pokračovateľ IDS SLOVMONT, a. s. Pôvodná spoločnosť bola založená v roku 1992. Spoločnosť IDS ENERGY PIPING, s. r. o., sa môže opierať o know - how získané skúsenosťami v realizácií stavieb oblasti priemyselnej ako aj komunálnej sfére.

Spoločnosť je od začiatku svojej činnosti zameraná vystupovať ako vyšší dodávateľ stavieb, tuzemsku ako aj celej Európskej únií.

V Českej republike zabezpečuje svoje obchodné aktivity prostredníctvom sesterskej spoločnosti IDS ENGINNERING, s. r. o

Spoločnosť IDS ENERGY PIPING, s. r. o. ponúka súbežne s montážnou činnosťou výrobu energetických zariadení, zameraných na tlakové a netlakové časti kotlov oceľové konštrukcie a špeciálne technologické zariadenia pre rôzne odvetvia priemyslu.

Spoločnosť IDS ENERGY PIPING, s. r. o. disponuje trvale pracovníkmi všetkých potrebných profesii na vysokej úrovni dlhodobými skúsenosťami na domácich a zahraničných stavbách. Svoje aktivity spoločnosť vykonáva okrem tuzemska aj v celej Európskej únií.

Spoločnosť IDS ENERGY PIPING, s.r.o. zabezpečuje:

 • inžiniersku činnosť
 • projekčná činnosť (projekty kotlov na spaľovanie biomasu a paroplynových cyklov)
 • investičnú výstavbu
 • komplexné montáže
 • modernizácie energetických, technologických, plynových a tlakových zariadení.
 • opravy, dodávky, rekonštrukcie a servisné služby orientované v priemyselnej energetike, chemickom,  petrochemickom  a potravinárskom priemysle.
 • Výstavby kotolní formu „na kľúč“
 • Dodávky a rekonštrukcie výmenníkových staníc
 • Dodávky, rekonštrukcie a montáž potrubných rozvodov rôznych médií
 • Dodávka a montáž vykurovania

Jadrová energetika:

 • Rekonštrukcie, opravy technologického zariadenia – primárny okruh
 • Rekonštrukcie, opravy technologického zariadenia – sekundárny okruh

Chemický priemysel:

 • v komodite chemického priemyslu má spoločnosť dominantné postavenie, svoje know – how pre demontáž a montáž rôznych výrobných technologických jednotiek v ťažkej chémií.

Spoločnosť IDS ENERGY PIPING, s. r. o. poskytuje služby:

 • projekčnú činnosť v energetike ( projekty kotlov na spaľovanie biomasy a paroplynový cyklov)
 • konštrukčné spracovania technologických celkov
 • návrhy potrebných technológií
 • poradenské služby v energetike a chémií
 • revízne, stavebné a tlakové skúšky:
  • vyhradených parných a horúcovodných kotlov a tlakových stabilných nádob
  • vyhradených plynových zariadení
  • stálu servisnú činnosť v energetike, pri haváriách s nástupom do 48 hodín.
Som presvedčený, že rozhodnutia spoločnosti vedú k správnym krokom smerujúcim k zvýšeniu konkurenčnej schopnosti spoločnosti a vďaka nej zabezpečiť jej dlhodobú perspektívu.
 
Ladislav Horský
výkonný riaditeľ spoločnosti