IDS ENERGY PIPING s.r.o.

Je od svojho vzniku zameraná predovšetkým na inžiniersku činnosť, investičnú výstavbu, komplexné montáže, opravy, rekonštrukcie a dodávky orientované v priemyselnej energetike, chemickom a petrochemickom priemysle. Súbežne s montážnou činnosťou spoločnosť rozvíja výrobu energetických zariadení, zameraných na tlakové a netlakové časti kotlov oceľové konštrukcie a špeciálne technologické zariadenia pre rôzne odvetvia priemyslu. Spoločnosť disponuje trvale pracovníkmi všetkých potrebných profesii na vysokej úrovni dlhodobými skúsenosťami na domácich a zahraničných stavbách. Svoje aktivity spoločnosť vykonáva okrem tuzemska aj v zahraničí